Specifications Table for FNA-A / RXS-L3

FNA25A2VEB / RXS25L3V1B FNA35A2VEB / RXS35L3V1B
Indoor unit FNA25A2VEB FNA35A2VEB
Outdoor unit RXS25L3V1B RXS35L3V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 2.60 3.40
  Nom. Btu/h 8,871.6 11,601.3
  Nom. kcal/h 2,235.6 2,923.5
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 3.20 4.00
  Nom. Btu/h 10,918.9 13,648.6
  Nom. kcal/h 2,751.5 3,439.4
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0.69 1.11
  Ngrohje Nom. kW 0.80 1.15
Efikasiteti nominal EER   3.77 3.06
  COP   4.00 3.48
  Annual energy consumption kWh 345 (0.000) 556 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A B
    Ngrohje   A B
Efikasiteti sezonal (sipas EN14825) Ftohje Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A+ A+
    Pdesign kW 2.60 3.40
    SEER   5.63 5.65
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 162 211
    Kushtet A (35°C - 27/19) Pdc kW 2.60 3.40
      EERd   3.77 3.06
      fuqia në hyrje kW 0.69 1.11
    Kushtet B (30℃ - 27/19) Pdc kW 1.92 2.51
      EERd   5.23 4.73
      fuqia në hyrje kW 0.37 0.53
    Kushtet C (25℃ - 27/19) Pdc kW 1.29 1.61
      EERd   8.39 8.38
      fuqia në hyrje kW 0.15 0.19
    Kushtet D (20℃ - 27/19) Pdc kW 1.36 1.42
      EERd   10.93 10.79
      fuqia në hyrje kW 0.12 0.13
  Ngrohje (Klimë mesatare) Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A+ A+
    Pdesign kW 2.80 2.90
    SCOP   4.24 4.05
    SCOPnet   4.28 4.08
    Pdh Kapaciteti i ngrohjes në -10° kW 2.27 2.41
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 925 1,002
    Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.53 0.49
    TOL (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15 -15
      Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.93 2.15
      COPd (COP e deklaruar)   2.13 1.92
      Fuqia në hyrje kW 0.91 1.12
    TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C -7 -7
      Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 2.48 2.57
      COPd (COP e deklaruar)   2.80 2.65
      Fuqia në hyrje kW 0.89 0.97
    Kushtet A (-7°C) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 2.48 2.57
      COPd (COP e deklaruar)   2.80 2.65
      Fuqia në hyrje kW 0.89 0.97
    Kushtet B (2℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.51 1.56
      COPd (COP e deklaruar)   4.19 4.04
      Fuqia në hyrje kW 0.36 0.39
    Kushtet C (7℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.17 1.02
      COPd (COP e deklaruar)   5.51 5.16
      Fuqia në hyrje kW 0.21 0.20
    Kushtet D (12℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.45 0.91
      COPd (COP e deklaruar)   7.97 6.20
      Fuqia në hyrje kW 0.18 0.15
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0
Ftohje Psb (Ftohje në modalitet pritjeje) W 14.0 14.0
  Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25 0.25
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25 0.25
Pck (Modaliteti i ngrohësit të karterit) W 0.0 0.0
Poff (Modaliteti fikur) W 14.0 14.0
Përfshihet funksioni i ftohjes po po
Përfshihet funksioni i nxehjes po po
Përfshihet klima mesatare po po
Përfshihet stina e ftohtë jo jo
Përfshihet stina e ngrohtë jo jo
Logoja Ecolabel jo jo
Eurovent Niveli i fuqisë së zhurmës jashtë Ftohje Nom. dBA 59 61
  Niveli i fuqisë së zhurmës brenda Ftohje Nom. dBA 53 53
  Gjatësia e tubacioneve Ftohje Kushtet matëse m 5.0 5.0
Shënime Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike