FHA35AVEB / RXM35M3V1B9 FHA50AVEB / RXM50M3V1B9 FHA60AVEB / RXM60M3V1B9
Indoor unit FHA35AVEB FHA50AVEB FHA60AVEB
Outdoor unit RXM35M3V1B9 RXM50M3V1B9 RXM60M3V1B9
Kapaciteti ftohës Nom. kW 3.40 5.00 5.70
  Nom. Btu/h 11,601 17,061 19,449
  Nom. kcal/h 2,923 4,299 4,901
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 4.00 6.00 7.20
  Nom. Btu/h 13,649 20,473 24,567
  Nom. kcal/h 3,439 5,159 6,191
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0.91 1.56 1.73
  Ngrohje Nom. kW 0.98 1.79 2.17
Efikasiteti nominal EER   3.73 3.21 3.29
  COP   4.08 3.35 3.32
  Konsumi vjetor i energjisë kWh 456 (0.000) 780 (0.000) 867 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A B A
    Ngrohje   A C C
Efikasiteti sezonal (sipas EN14825) Ftohje Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A++ A+ A+
    Pdesign kW 3.40 5.00 5.70
    SEER   6.24 5.92 6.08
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 191 295 328
    Kushtet A (35°C - 27/19) Pdc kW 3.40 5.00 5.70
      EERd   3.73 3.21 3.29
      fuqia në hyrje kW 0.91 1.56 1.73
    Kushtet B (30℃ - 27/19) Pdc kW 2.51 3.69 4.43
      EERd   5.28 5.04 4.88
      fuqia në hyrje kW 0.48 0.73 0.91
    Kushtet C (25℃ - 27/19) Pdc kW 1.68 2.37 2.85
      EERd   9.59 8.25 8.34
      fuqia në hyrje kW 0.18 0.29 0.34
    Kushtet D (20℃ - 27/19) Pdc kW 1.64 2.31 2.26
      EERd   11.71 10.39 10.97
      fuqia në hyrje kW 0.14 0.22 0.21
  Ngrohje (Klimë mesatare) Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A+ A A
    Pdesign kW 3.10 4.35 4.71
    SCOP   4.43 3.86 3.87
    SCOPnet   4.47 3.87 3.89
    Pdh Kapaciteti i ngrohjes në -10° kW 2.63 3.85 4.08
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 979 1,578 1,704
    Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.47 0.50 0.63
    TOL (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15 -15 -15
      Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 2.47 3.86 3.92
      COPd (COP e deklaruar)   2.23 1.97 1.97
      Fuqia në hyrje kW 1.11 1.96 1.99
    TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C -7 -7 -7
      Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 2.74 3.85 4.12
      COPd (COP e deklaruar)   2.94 2.61 2.64
      Fuqia në hyrje kW 0.93 1.48 1.56
    Kushtet A (-7°C) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 2.74 3.85 4.12
      COPd (COP e deklaruar)   2.94 2.61 2.64
      Fuqia në hyrje kW 0.93 1.48 1.56
    Kushtet B (2℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.67 2.33 2.54
      COPd (COP e deklaruar)   4.32 3.95 3.96
      Fuqia në hyrje kW 0.39 0.59 0.64
    Kushtet C (7℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.14 1.54 1.63
      COPd (COP e deklaruar)   5.83 4.62 4.60
      Fuqia në hyrje kW 0.20 0.33 0.36
    Kushtet D (12℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.34 1.80 1.74
      COPd (COP e deklaruar)   7.24 5.65 5.65
      Fuqia në hyrje kW 0.19 0.32 0.31
  Ngrohje (Klimë e ngrohtë) Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A+++ A+ A++
    Pdesign kW 1.67 2.33 2.54
    SCOP   5.72 4.59 4.61
    SCOPnet   5.82 4.63 4.66
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 409 711 771
    Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.00 0.00 0.00
    TOL (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15 -15 -15
      Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 2.47 3.86 3.92
      COPd (COP e deklaruar)   2.23 1.97 1.97
      Fuqia në hyrje kW 1.11 1.96 1.99
    TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C 2 2 2
      Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.67 2.33 2.54
      COPd (COP e deklaruar)   4.32 3.95 3.96
      Fuqia në hyrje kW 0.39 0.59 0.64
    Kushtet B (2℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.67 2.33 2.54
      COPd (COP e deklaruar)   4.32 3.95 3.96
      Fuqia në hyrje kW 0.39 0.59 0.64
    Kushtet C (7℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.14 1.54 1.63
      COPd (COP e deklaruar)   5.83 4.62 4.60
      Fuqia në hyrje kW 0.20 0.33 0.35
    Kushtet D (12℃) Pdh (nxehtësia e deklaruar) kW 1.34 1.80 1.74
      COPd (COP e deklaruar)   7.24 5.65 5.65
      Fuqia në hyrje kW 0.19 0.32 0.31
Pto (Thermostat off) W 10.0 10.0 10.00
Ftohje Psb (Ftohje në modalitet pritjeje) W 14.0 15.0 15.00
  Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25 0.25 0.25
Ngrohje Psb (Ngrohje në modalitet pritjeje) W 14.0 15.0 15.00
  Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25 0.25 0.25
Poff (Modaliteti fikur) W 14.0    
Përfshihet funksioni i ftohjes po po po
Përfshihet funksioni i nxehjes po po po
Përfshihet klima mesatare po po po
Përfshihet stina e ftohtë jo jo jo
Përfshihet stina e ngrohtë po po po
Logoja Ecolabel jo jo jo
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 61 62 63
  Niveli i fuqisë së zhurmës brenda Ftohje Nom. dBA 53 54 54
  Gjatësia e tubacioneve Ftohje Kushtet matëse m 5.0 5.0 5
Shënime Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike
  Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.