Tabela e specifikimeve për FDXM-F3 / RXS-L

FDXM50F3V1B / RXS50L2V1B FDXM60F3V1B / RXS60L2V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 5.00 6.00
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 5.80 7.00
Efikasiteti nominal EER   3.03 2.91
  COP   3.10 3.21
  Annual energy consumption kWh 825 (0.000) 1,030 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   B C
    Ngrohje   D C
Efikasiteti sezonal (sipas EN14825) Ftohje Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A+ A
    Pdesign kW 5.00 6.00
    SEER   5.72 5.51
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 306 381
  Ngrohje (Klimë mesatare) Klasifikimi i efikasitetit të energjisë   A A
    Pdesign kW 4.00 4.60
    SCOP   3.93 3.80
    Konsumi vjetor i energjisë kWh 1,425 1,693
Pto (Thermostat off) W 9.0 9.0
Pck (Modaliteti i ngrohësit të karterit) W 0.0 0.0
Poff (Modaliteti fikur) W 15.0 15.0
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6,35 6,35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 12.70 12.70
  Drain OD mm VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20) VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20)
Shënime Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike